Ab aeterno

Ab aeterno je latinski izraz koji se odnosi na beskrajno davno, ono što seže večno unazad. U predstavljenom umetničkom radu se vezuje za motiv čoveka i razmišljanje o kompleksnosti njegovog unutrašnjeg sveta. Karakter stvaranja i spoznaje umetničkog dela upućuje na dalje od fizičkog svojstva i odraz je unutrašnje potrebe pojedinca koja nije isključivo nagon za podražavanjem viđenog. Motiv čoveka na radovima upućuje na vidljiv prikaz čovekove forme, ali i širu umetničku ideju koja podrazumeva njen nevidljiv, iracionalni sadržaj. Odnosi se na razmišljanje o emocijama, identifikaciji, kao i arhetipskom kroz likovni rad. Motiv čoveka se predstavlja kroz primarnost u umetničkom radu i ulogu posrednika umetničkog procesa, kao fokusna tačka odnosa umetnik-delo-posmatrač. Pri tome se razmatraju pitanja koja se tiču: načina izgradnje čovekove forme u umetničkom izrazu, uloge lika čoveka u umetničkom procesu, shvatanja iracionalnog kroz likovne karakteristike dela.

Ivana Jelić završila Šabačku gimnaziju. Diplomirala na osnovnim i master akademskim studijama Primenjenog slikarstva na Fakultetu primenjenih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu. Doktorirala 2019. godine na istom fakultetu sa prosečnom ocenom 10,00, pod mentorstvom profesorke Milke Vujović Stojanović. Izlagala je na više samostalnih i kolektivnih izložbi i projekata.
Samostalne izložbe:
2015. Realizacija murala Festina lente i Omnia mutantur nos et mutamur in illis, Šabačka gimnazija, Šabac
2015. Samostalna izložba Distopija, Galerija Kulturnog cetra Šabac, Šabac
2017. Samostalna izložba Nosce te ipsum, Biblioteka šabačka, Šabac
2018. Samostalna izložba, Galerija Aleksandar Alek Đonović, smotra Mermer i zvuci, Aranđelovac
2019. Samostalna izložba, Kulturni centar Laza Kostić, Sombor
 
Radno vreme Gradske galerije „Milan Tucović“ Požega: radnim danima od 9h do 19 h, subotom od 10 h do 14 h.
Obavezno je poštovanje svih mera zaštite: nošenje maske, držanje distance, dezinfekcija ruku na ulazu, a maksimalan broj posetilaca u istom trenutku je 5!

Izvor: SKC Požega