Čast nam je da najavimo našu 7. turističku konferenciju 8. i 9. decembra. 🥰

Ovoga puta na Zlatiboru pričamo o ruralnom i „zelenom“ turizmu, aktivnom odmoru i boravku u prirodi. 🌿💚

Zadovoljstvo nam je što su nam ove godine partneri Udruženje za razvoj NERDA, Turistička zajednica grada Tuzle i Grad Tuzla u okviru IPA Program prekogranične saradnje Srb-BiH 2014-2020. 🤗