Dan bibliotekara

Danas je Dan bibliotekara u Srbiji! Na Konferenciji bibliotekarskog društva Srbije u Kragujevcu  XVIII godišnja konferencija Bibliotekarskog društva Srbije i naša biblioteka sa zapaženim radom kolege Mladena Majstorovića.

Tema: Biblioteka semena