II STRUČNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM 2020.

U maju 2020. god. Tehnička škola slavi 118 godina organizovanog zanatskog školstva u Požegi. U okviru proslave ovog jubileja, 14. i 15. maja 2020. godine biće održana II Konferencija pod nazivom:

„PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA I IDEJA U ŠKOLSKOM INŽENJERSKOM OBRAZOVANJU“

Cilj konferencije je unapređenje i podizanje kvaliteta obrazovanog procesa za školovanje tehničara-inženjera kroz prezentaciju novih ideja, pristupa, tehnika, modela i metoda sticanja znanja, kao i ukazivanje na nove tokove, paradigme i zahteve u pogledu obrazovanja stručnjaka na bazi društvenih promena i potreba industrije XXI veka. Cilj konferencije je i približavanje savremene tehnologije tehničko-inženjerskom osoblju različitih profila i davanje preseka stanja („state of art“) u različitim oblastima, bitnim za inženjersku struku i praksu. Konferencija posebno želi da ukaže na značaj uvođenja informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u nastavni proces i benefite primene.

Konferencija je namenjena obrazovnim institucijama i svima onima koji na različitim nivoima angažovanja učestvuju u procesu obrazovanja: onima koji kreiraju obrazovne programe, onima koji te programe realizuju, kao i korisnicima obrazovnih metodologija, sadržaja i sredstava.

Konferencija će biti prijavljena ZUOV-u kao stručni skup, a predstavljeni radovi će biti objavljeni u Zborniku.

Autori se pri izradi opredeljuju za jednu od navedenih oblasti:

Nastava i učenje – metode i ideje/
Teaching and learning – methods and ideas

Primena IKT u nastavi/ Aplication of ICT in education

Obrazovanje u kontekstu visokotehnolokog razvoja i Industrije 4.0/Education in the context of high-tech development and Industry 4.0

Dualni obrazovni sistem/ Dual education system

Projekat državne mature u Republici Srbiji/
Project of state graduation in Republic of Serbia

Podršku Konferenciji pružaju : Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Opština Požega, školska uprava Užice, Privredna komora Srbije i Kultur Kontakt Austrija.

Pozivamo Vas da svojim radovima i prisustvom date doprinos ostvarenju ovih ciljeva.

Blagovremeno će biti objavljena agenda i poziv za prijavu učesnika koji će prisustvovati konferenciji.

Kontakt : konferencijatehskolapozega@gmail.com

S poštovanjem, 
Organizacioni odbor konferencije

Izvor: Tehnička škola Požega