Konkurs Gradske galerije Požega za izlaganje u 2021.

Gradska galerija Požega objavljuje konkurs za izlaganje u Gradskoj galeriji tokom 2021. godine na predlogUmetničkog saveta Gradske galerije Požega, imenovan od strane Upravnog odbora Sportsko-kulturnog centra Požega na period od 2019-2022. godine u sastavu: Vukašin Milović, magistartirao na FLU smer vajarstvo i docent na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, Dejan Đorić, istoričar umetnost i likovni kritičar iz Beograda, Olivera Vukotić, istoričar umetnosti i viši kustos „Galerija ULUS“ iz Beograda , Dragan Jovićević Macola, vajar iz Požege i Marina Dobrić, urednik Gradske galerije u Požegi, master konzervator i restaurator. Gradska galerija Požega radi u sastavu Sportsko-kulturnog centra Požega. Programski koncept Gradske galerije baziran je na promociji, afirmaciji, prezentaciji likovnih, vajarskih i vizuelnih inovativnih umetničkih dela. Gradska galerija Požega, učestvujući u javnom predstavljanju savremenih umetničkih praksi u zemlji, nastoji da doprinese decentralizaciji kulture, da bude prepoznata kao mesto koje na profesionalan način omogućava predstavljanje umetničkih i kustoskih projekata, ali i kao važan produkcijski centar koji doprinosi razvoju savremene umetnosti u zemlji sa posebnim zadatkom osnaživanja lokalne likovne scene i edukacije mlađe populacije.Konkurs je otvoren za:1. samostalne i autorske izložbe (do 4 termnina) po konkursu,2.samostalne i autorske izložbe (do 5 termina) po pozivu, 3. grupne izložbe (do 3 termina) po pozivu.Za konkurs je neophodno podneti:1. kontakt (obavezno važeću e-mail adresu)2. opis project – koncepciju izložbe sa tehničkim opisom (do jedne strane teksta A4)3. vizuelnu dokumentaciju (do 10 ilustracija projekta sa kojim se konkuriše)4. radnu biografiju (CV)KO MOŽE DA UČESTVUJENa konkursu mogu da učestvuju svi afirmisani umetnici iz ovih oblasti.KRITERIJUMI- Profesionalni umetnici.USLOVIIzabrani projekti moraju da budu spremni za realizaciju izložbenog programa od januara 2021.Autori čiji su projekti izabrani u obavezi su da prihvate termine koje galerija odredi za izlaganje.Umetnici se obavezuju da će realizovati projekat koji je prihvaćen na konkursu. Ukoliko autori znatno promene odobreni projekat, Gradska galerija zadržava pravo da ne prihvati izmene.Konkursni materijal se ne vraća.Gradska galerija obezbeđuje:1. galerijski prostor2. stručnu pomoć pri postavci3. transport radova4. dostupnu tehničku opremu 5. drugi štampani materijali (katalog, plakate, flajere – promotivni materijal)Izlagač obezbeđuje:1. dodatnu opremu i tehničku podrškuNAČIN PRIJAVLJIVANJAPrijave treba poslati na elektronsku adresu: gradskagalerijapozega@gmail.com i poštom na adresu: GRADSKA GALERIJA POŽEGA, Knjaza Miloša 8. 31210 Požega sa naznakom Konkrus za izlaganje u zagradi.ROKOVIKonkurs je otvoren od 01. oktobra do 01. novembra 2020. u 15:00.Prijave koje budu nepotpune i koje stignu nakon ovog roka neće biti razmatrane!Odluku o prihvaćenim projektima žiri će objaviti najkasnije 21 dan po završetku konkursa, o čemu će učesnici biti obavešteni e-mailom.Sva pitanja u vezi konkursa mogu biti poslana na email adresu gradskagalerijapozega@gmail.com i kontakt telefon: +381 63/718117001.10.2020. godine.