Međunarodni dan pismenosti

8. septembra naša škola obeležila je Međunarodni dan pismenosti. Školska bibliotekarka i nastavnica građanskog vaspitanja Ivana Bošković održala je, u okviru časa građanskog vaspitanja, radionicu iz oblasti Ljudska prava na temu „Pismenost – osnovno ljudsko pravo“ u odeljenjima VI2, VI3, VII2 i VII3.
Ideja je bila da se istakne važnost pismenosti kao ljudskog prava koje je implicitno sadržano u pravu na obrazovanje, ali i da se pismenost prepozna, ne samo kao pravo po sebi, nego i kao mehanizam za ostvarivanje drugih ljudskih prava.
Jedno od važnih pitanja koje smo postavili na samom početku bilo je Zašto je pismenost važna?
Cilj radionice je bio da se učenici upoznaju sa vrstama pismenosti, posebno sa vrstama koje su im bliske i poznate – digitalna, informatička, medijska… Kroz statističke podatke uvideli su status pismenosti i obrazovanja u svetu, sa posebnim osvrtom na status pismenosti u Srbiji.
Na kraju radionice učenici su uredili pano sa zaključcima do kojih su došli.