Novi izgled Gimnazije i Tehničke škole

Ovako će izgledati rekonstruisana i proširena zgrada Gimnazije „Sveti Sava“ i Tehničke škole u Požegi. Postojeća zgrada će biti detaljno rekonstruisana a oko nje će se izgraditi novi blok učionica, velika sportska sala sa teretanom i tribinama, svečani amfiteatar, restoran kapaciteta oko 400 učenika, kafe čitaonica i sve neophodne pomoćne prostorije. U postojećoj sali biće napravljen bazen. U dvorištu su predviđeni novi sportski tereni kao i pristanište za autobuse koji dovoze učenike u školu. Gimnazija i Tehnička škola će moći da rade u jednoj smeni a bezbednost učenika će biti mnogo veća. Bez obzira na trenutnu situaciju, nastavljamo da radimo na izradi projektno tehničke dokumentacije sa željom da radove otpočnemo na proleće 2021. godine.