„Pasarela Goran Simović“

Od danas, odlukom Skupštine opštine Požega, pasarela na železničkoj stanici nosiće ime Gorana Simovića.

Komisija za nazive ulica, trgova, gradskih četvrti..svojim aktom od 9.januara na inicijativu zamenika predsednika opštine Ivana Novakovića dala je predlog da se pasarela na železničkoj stanici  u Požegi nazove „Pasarela Goran Simović“.

Goran Simović bio je profesor istorije u više srednjih škola, obavljao je funkciju zamenika predsednika Opštine. Vršeći funkciju zamenika predsednika Opštine, izgubio je život na službenom putovanju aprila 2013 godine. Radeći na mestu zamenika predsednika Opštine, učestvovao je na mnogim projektima jedan od njih je i pasarela na železničkoj stanici.