Rekonstrukcija crkve Svetog Ilije u Godoviku

Iz budžeta opštine Požega je u 2021. godini opredeljeno 6.000.000 dinara za finansiranje projekata crkava i verskih zajednica.Sa tim sredstvima će biti finansirano pet projekata na području požeške opštine.Među njima se ove godine posebno ističu radovi na sanaciji i rekonstrukciji crkve Svetog Ilije u Godoviku, za šta je iz opštinskog budžeta opredeljen iznos od 2 miliona dinara.

Izvor: Opština Požega