Rekonstrukcija sećanja

Otvaranje izložbe zakazano je za 4.mart u Gradskoj galeriji „Milan Tucović“ u 19 časova. Izložba Dragana Siljanoskog ispletena je oko teme susreta posmatrača sa slikom koja je u stalnom procesu nastajanja. Složen postupak oblikovanja dela u pojavne predstave, putem pokrivanja prvobitnog crteža izvedenog na natronu, sa transparentnim platnom na kome su nastavljene dalje slikarske intervencije, omogućio je umetniku da posetioce uvede u živi dijalog sa slikom. One  istovremeno otkrivaju i sakrivaju; obraćaju se i povlače. One su aktivni sagovornici čija nema elokventnost zavisi od sposobnosti posmatrača da okom čuje vizuelnu buku.

Pažljivim posmatranjem iz spleta apstraktnih formi rađaju se prepoznatljivi
oblici: katkad je to skriveni crtež pod svetlucavim platnom koji izranja
sjedinjavajući se sa površinskim slojevima boje, a katkad spontana  asocijacija nastala praćenjem i promišljanjem poteza četke ili neprikrivenih
konstruktivnih elemenata materijalnosti dela. Umeće prepoznavanja ovih
vizuelnih nagoveštaja poznatog sveta, kao i njihov izbor,nedvosmisleno vode ka intimnom doživljaju slike.

Izvor: SKC Požega / Jakov Đorđević