Rekonstrukcija puteva u nadležnosti „Razvojne agencije Požega“

Rekonstukcija ulica i lokalnih puteva, od sada će na području požeške opštine, ponovo biti u nadležnosti JP „Razvojna agencija Požega“ – odlučili su, na desetoj sednici, članovi opštinskog veća.
Pored ove odluke, većnici su usvojili i predlog odluke o rebalansu budžeta sa ciljem raspodele sredstava koja nisu utrošena u prošloj godini kao i izmene plana javnih nabavki za opštinsku upravu na koje se zakon ne primenjuje.
U isto vreme je doneta odluka da se pribave odredjene nepokretnosti odnosno parcela u cilju obezbedjenja i uredjenja parking prostora kod novog groblja na Marjanovića brdu.
Pribavljanjem još jende nepokretnosti će biti rešen problem stambenog obezbedjenja jedne romske porodice, a članovi veća su usvojili i Lokalni akcioni plan za unapredjenje izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika u opštini Požega.
 
Opština Požega će učenicima osnovnih škola sa područja požeške opštine, nadoknaditi troškove putovanja radi pohadjanja nastave ako im je škola udaljena od mesta stanovanja više od 4 kilometra a ne mogu da koriste uslugu javnog prevoza.
Na ovakvu odluku su saglasnost dali članovi opštinskog veća opštine Požega na danas održanoj sednici.
U isto vreme je usvojen i predlog za opštinska priznanja povodom 7. aprila – Dana Požege.
O većini pitanja sa ove ali i prethodne sednice, konačnu reč će dati odbornici Skupštine opštine na prvoj narednoj sednici.
 
Izvor: Opština Požega