Sastanak sa predškolskim ustanovama

Predsednik opštine Požega, Đorđe Nikitović, sa saradnicima sastao se sa direktorima osnovnih škola i predškolske ustanove našeg grada. Povod sastanka bio je veliki broj dece koja čekaju na upis u predškolsku ustanovu. I pored tri objekta predškolske ustanove i velikog broja dece koja idu u vrtić, postoji još oko 60 mališana koji čekaju na upis. Dogovoreno je da se u obe osnovne škole u našem gradu odrede prostori u kojima će se organizovati rad predškolskih grupa. Istovremeno, radiće se i na sagledavanju potreba i mogućnosti za otvaranje novih mešovitih grupa u školskim objektima koji se nalaze u selima naše opštine. Na taj način će se doći do povećanja kapaciteta pa će se stvoriti mogućnost da se upišu i deca sa liste čekanja.
Takođe, odlučeno je i da predškolska ustanova ponudi saradnju preduzećima iz naše opštine koja imaju veliki broj radnika i prostorne kapacitete za formiranje mešovitih grupa vrtića u samim preduzećima.

Izvor/foto: Opština Požega