Svetski dan hrane

I naše osnovne škole Emilija Ostojić i Petar Leković su obeležili Svetski dan hrane. Svetski dan hrane se obeležava 16. oktobra, stim u vezi, mesec oktobar je proglašen za Mesec pravilne ishrane. Ovaj dan obeležava se sa ciljem podizanja svesti, širenja informacija i znanja, ali i mobilisanja javnog mnjenja i fondova u korist globalne borbe protiv gladi. Takođe, jedan od ciljeva je da se formiraju ispravni stavovi i ponašanje pojedinca u vezi sa zdravljem i pravilnim navikama u ishrani najšire populacije, a posebno dece i mladih.

Broj ljudi na svetu neprekidno raste. Predviđanja su da će nas do 2050. godine biti čak 10 milijardi. Tako brzo rastuća populacija bezuslovno diktira pojačane potrebe za svim resursima, a proizvodnja hrane moraće da poraste za čak 66% u odnosu na aktuelnu.

Svetski dan hrane jedan je od najvažnijih datuma u Kalendaru javnog zdravlja. Obeležava se još od davne 1981. godine u preko 150 zemalja sveta. Za datum njegovog obeležavanja, 16. oktobar, simbolično je uzet dan kada je osnovana specijalizovana agencija pri Ujedinjenim nacijama – Svetska organizacija za hranu i poljoprivredu (Food and Agriculture Organisation – FAO).

Ova agencija osnovana je davne 1945. godine, neposredno po okončanju Drugog svetskog rata, sa ciljem da podrži, objedini i tako pojača tadašnje napore svih zemalja da što brže, uspešnije i bezbolnije isplivaju iz krize izazvane razornim posledicama rata.

Izvor: OŠ Emilija Ostojić, OŠ Petar Leković, Pozega.INFO
FOTO: OŠ Emilija Ostojić IO Gorobilje