Konkurs Gradske galerije „Milan Tucović“

Konkurs Gradske galerije „Milan Tucović“ Požega za izlaganje u 2022.
• Gradska galerija „Milan Tucović“ Požega objavljuje konkurs za izlaganje u galeriji (Holu bioskopa, ukoliko i dalje ostane punkt za vakcinaciju u galeriji zbog pandemije) tokom 2022. godine na predlog:
• Umetničkog saveta Gradske galerije „Milan Tucović“ Požega, imenovan od strane Upravnog odbora Sportsko-kulturnog centra Požega u sastavu: Dejan Đorić, istoričar umetnost i likovni kritičar iz Beograda, Dragan Jovićević Macola, vajar iz Požege, Rajko Novaković, vajar i novinar iz Požege i Marina Dobrić, urednik Gradske galerije u Požegi, master konzervator i restaurator.
• Gradska galerija „Milan Tucović“ Požega radi u sastavu Sportsko-kulturnog centra Požega.
Programski koncept ove galerije baziran je na promociji, afirmaciji, prezentaciji likovnih, vajarskih i vizuelnih inovativnih umetničkih dela.
Gradska galerija „Milan Tucović“ Požega, učestvujući u javnom predstavljanju savremenih umetničkih praksi u zemlji, nastoji da doprinese decentralizaciji kulture, da bude prepoznata kao mesto koje na profesionalan način omogućava predstavljanje umetničkih i kustoskih projekata, ali i kao važan produkcijski centar koji doprinosi razvoju savremene umetnosti u zemlji sa posebnim zadatkom osnaživanja lokalne likovne scene i edukacije mlađe populacije.
• Konkurs je otvoren za:
1. samostalne i autorske izložbe (do 4 termnina) po konkursu,
2. samostalne i autorske izložbe (do 5 termina) po pozivu,
3. grupne izložbe (do 3 termina) po pozivu.
Za konkurs je neophodno podneti:
1. kontakt (obavezno važeću e-mail adresu)
2. opis projekta – koncepciju izložbe sa tehničkim opisom (do jedne strane teksta A4)
3. vizuelnu dokumentaciju (do 10 ilustracija projekta sa kojim se konkuriše)
4. radnu biografiju (CV)
• KO MOŽE DA UČESTVUJE
• Na konkursu mogu da učestvuju svi afirmisani umetnici iz ovih oblasti.
• KRITERIJUMI
– Profesionalni umetnici.
• USLOVI
• Izabrani projekti moraju da budu spremni za realizaciju izložbenog programa od januara 2022.
• Autori čiji su projekti izabrani u obavezi su da prihvate termine koje galerija odredi za izlaganje.
• Umetnici se obavezuju da će realizovati projekat koji je prihvaćen na konkursu. Ukoliko autori znatno promene odobreni projekat, Gradska galerija zadržava pravo da ne prihvati izmene.
• Konkursni materijal se ne vraća.
• Gradska galerija obezbeđuje:
1. galerijski prostor
2. stručnu pomoć pri postavci
3. transport radova
4. dostupnu tehničku opremu
5. drugi štampani materijali (katalog, plakate, flajere – promotivni materijal)
• Izlagač obezbeđuje:
1. dodatnu opremu i tehničku podršku
NAČIN PRIJAVLJIVANJA
• Prijave poslati na elektronsku adresu: gradskagalerijapozega@gmail.com i poštom na adresu: GRADSKA GALERIJA POŽEGA, Knjaza Miloša 8. 31210 Požega sa naznakom Konkrus za izlaganje u zagradi.
• ROKOVI
• Konkurs je otvoren od 01. oktobra do 01. novembra 2021. u 15:00.
• Prijave koje budu nepotpune i koje stignu nakon ovog roka neće biti razmatrane!
• Odluku o prihvaćenim projektima žiri će objaviti najkasnije 21 dan po završetku konkursa, o čemu će učesnici biti obavešteni e-mailom.
• Sva pitanja u vezi konkursa mogu biti poslata na email adresu gradskagalerijapozega@gmail.com i kontakt telefon: +381 63/7181170
• 01.10.2021. godine.
Izvor: SKC Požega