Duškovci

Klub je nastao 17 juna 2007 god od do tada postojeceg kluba FK BROKERI predsednik DRAGI CICOVIC sekretar SASA NESOVIC