U okviru projekta „Obrazovanje za prava deteta“, uz podršku Užičkog centra za prava deteta i Pestaloci dečje fondacije iz Švajcarske, u našoj školi je 9. i 10. septembra 2021. održan Trening o pravima deteta za 25 učenika 6. razreda. Radionice su proticale u podsticajnoj i radnoj atmosferi školske biblioteke.
Prvog dana obuke učenici su se upoznali sa odredbama Konvencije o dečijim pravima, a zatim su prepoznavali koja su prava deteta prekršena u različitim situacijama.
Drugog dana treninga nastavnice Sonja Stolić i Dušica Dodić sa učenicima su razgovarale o pravima i obavezama u školi, jer je škola mesto gde se deca ne samo upoznaju sa svojim pravima, već i mesto gde žive svoja prava. Učenici su se upoznali sa pojmovima diskriminacije, tolerancije, sa oblicima i nivoima nasilja.
Na kraju obuke kviz Kahoot nam je pokazao da su deca tokom ova dva dana dosta naučila o svojim pravima.

Izvor: OŠ Petar Leković.