Opština Požega je jedna od potpisnica ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“.
Opština Požega se tako našla među 68 lokalnih samouprava iz cele Srbije koje su dobile ova sredstva, u visini do maksimalno 500.000 dinara, a ugovori o tome su potpisani u ministarstvu za brigu o selu.
Ukupan iznos sredstava koja su izdvojena za ovu namenu iznose nešto više od 31 milion dinara, uz obavezu lokalnih samouprava da manifestaciju realizuju u periodu od 1. oktobra do kraja 2021. godine.

Izvor: Opština Požega